نایک تمپو لجند

lunar
نایک لونار هایپردانک
آوریل 29, 2014
home_sport_shoe12
آدیداس آلترا بوست
می 1, 2014

نایک تمپو لجند

کسانی هم که با کفششان نمی‌دوند احتیاج دارند تا کفش‌هایشان را تعویض کنند. بدین منظور هر چند وقت یکبار کفش‌هایتان را بررسی کنید که آیا بر اثر استفاده‌ی مداوم کیفیتش افت کرده یا نه. اگر هر گونه پارگی یا فرسودگی بیش از اندازه در کف کفشتان مشاهده کردید.

نمونه :

کفش های فوتسال

به تاریخ :

زمستان 74

فروشگاه :

پارس

تخفیف :

تا آخر فصل